Dricksvattenanläggning - registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten som används i offentlig eller kommersiell miljö eller i livsmedelsverksamhet ska registrera sin dricksvattenanläggning till miljö-och hälsoskyddsavdelningen. Även du som är privatperson och hyr ut bostäder eller fritidsbostad kan behöva anmäla till miljö-och hälsoskyddsavdelningen.

Läs mer om dricksvattenanläggning här

Privata vattenverk regleras av Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Det är den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet, verksamhetsutövaren, som ansvarar för att det uppfyller kraven i föreskrifterna. Du behöver anmäla en registrering för användning av dricksvatten från ett vattenverk som hör till en offentlig eller kommersiell verksamhet. Exempelvis:

  • restaurang eller café som använder sitt eget dricksvatten i matlagning och beredning av livsmedel
  • uthyrning av bostäder (inklusive fritidsboende i rum, stuga eller liknande)
  • skolor, kursgårdar, sjukhem
  • campingplatser
  • vattenförening som tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer

Det är kommunen som ansvarar för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet. Därför behöver du inte skicka in en anmälan om vattnet som används i din verksamhet är kommunalt.

Andra undantag från registrering är: 

  • Små anläggningar (icke kommersiella) som förbrukar mindre än 10  m³ dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer
  • Vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll
  • Anläggning som förser uthyrt fritidsboende för högst åtta gäster med dricksvatten
  • Anläggning som förser uthyrt permanentboende i en- eller tvåfamiljshus med dricksvatten
  • Anläggning som tillhandahåller dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart erbjuds medlemmarna

Utöver anmälan ska du också upprätta egenkontrollprogram, faroanalys och undersökningsprogram. 
Detta ligger till grund för revisionen som avgör tillsynstid för din anläggning. Använd gärna våra 
mallar som du hittar i knappen Blanketter. Du har möjlighet att bifoga dokumenten i e-tjänsten.

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, enligt gällande taxa. 
Information om avgift: http://www.kristianstad.se/avgift_livsmedel

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa