Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om avverkning till Skogsstyrelsen skall göras minst 6 veckor innan avverkning av skog som omfattar mer än 0,5 ha. Kontrollera med länsstyrelsen i Skåne om marken omfattas av något områdesskydd.

Avgift

Anmälningsavgiften är 790 kr per timme i nedlagd handläggningstid enligt taxan bestämd av kommunfullmäktige.

Pappersblankett för utskrift finns under knappen "Blanketter"

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • En karta som visar marken som skall uppodlas ska bifogas. Förbered dokumentet innan du startar e-tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa