Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om avverkning till Skogsstyrelsen skall göras minst 6 veckor innan avverkning av skog som omfattar mer än 0,5 ha. Kontrollera med Länsstyrelsen i Skåne om marken omfattas av något områdesskydd.

Bifoga en karta som visar marken som ska uppodlas. 

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Hämta blankett.

Avgift

För detta ärende tar vi en avgift per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. Läs mer om avgifter: http://www.kristianstad.se/avgifter_miljo_halsa

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa