Dumpning av avfall på återvinningsstation - anmälan

LÄS MER

I den e-tjänsten kan du anmäla att det har dumpats otillåtet avfall på en återvinningsstation.

Otillåtet avfall är till exempel:  

  • Byggavfall som trä och betong 
  • Grovavfall och elektronikavfall, som möbler och hushållsmaskiner 
  • Matavfall och slakteriavfall 
  • Farligt avfall som färg och kemikalier 
  • Kläder, skor, plastleksaker  
  • Trädgårdsavfall som växter och grenar 

Om du vill anmäla att återvinningsstationen är ostädad eller inte tömd ska du vända dig till Renhållningen Kristianstad som ansvarar för skötsel av återvinningsstationer från och med 1 januari 2024.

Felanmäl återvinningsstation via Hitta återvinningen på hemsidan www.sopor.nu eller mejla till avs.renhallningen@kristianstad.se

Läs mer om återvinningsstationer i Kristianstad 

Ett anonymt klagomål kan i vissa fall betyda att ärendet inte kan utredas. Det kan till exempel behövas uppgifter som vi i så fall inte kan eller får inhämta. Vi kan inte heller informera dig om vad som händer i ärendet.  

Om du använder e-tjänster eller mejlar så lämnas alltid elektroniska spår i form av IP- och e-postadresser. För att lämna ett helt anonymt klagomål behöver du i så fall skriva ut blanketten och posta den till oss. 

I e-tjänsten för att lämna klagomål kan du välja att gå vidare utan att logga in och utan att lämna dina kontaktuppgifter. IP-adressen från den enhet som används kommer dock alltid att registreras i e-tjänsten. 

Ditt ärende handläggs i ett annat system 

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.  

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Om du vill anmäla utan att lämna kontaktuppgifter ska du gå vidare utan inloggning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa