Integrationsbidrag för invandrarföreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få bidraget?

Bidraget kan enbart sökas av invandrarföreningar. En invandrarförening definieras som en i kommunen verksam ideell förening. Föreningen är bildad på etnisk, språklig eller religiös grund där majoriteten av medlemmarna har sitt ursprung i ett utomnordiskt land. Bidrag kan beviljas till andra organisationer än dessa, men då behövs ett särskilt beslut från nämnden. Vad god kontakta ansvarig handläggare för mer information. Kontakta handläggare och läs mer på www.kristianstad.se.

Ansökan består av två delar. Ett grundbelopp och ett aktivitetsbelopp.

Grundbeloppet på 10 000 kr beviljas till invandrarföreningar som ansökt om bidrag, uppfyller grundkraven och som deltar på integrationsrådets sammanträden. Aktivitetsbeloppet beviljas om det finns pengar kvar. Fördelningen av aktivitetsbeloppet sker utifrån en fördelningsnyckel som tittar på rimliga kostnader för sökta aktiviteter och utifrån en bedömning av vilka aktiviteter som gör mest nytta för nämndens målgrupper och inom nämndens verksamhetsområde.

Ansökan för året ska vara inlämnad i perioden första januari till sista februari samma år.

Till ansökan ska följande dokument bifogas:

  • Aktuella stadgar
  • Årsredovisning för föregående år
  • Verksamhetsberättelse för föregående år (ska framgå hur eventuellt tidigare beviljade pengar har använts)
  • Budget och verksamhetsplanering för kommande år
  • Alkohol och drogpolicy ska kunna uppvisas

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan ska vara inlämnad första januari till sista februari samma år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa