Livsmedelsverksamhet - registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att din verksamhet ska upphöra. Observera att om du ska byta bolagsform behöver du göra en ny registrering.
Anmälan ska göras 14 dagar innan verksamheten ska starta.
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Freja) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen.
Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.


Avgift för registreringen
För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmas handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun. Timavgiften är för närvarande 1040 kr.


Livsmedelsföretagare
Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.
För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter i Kristianstads kommun så har vi samlat information på vår webbplats som du hittar här https://www.kristianstad.se/livsmedel

 

Annan lagstiftning som kan beröra din verksamhet


Dricksvatten

Om du använder vatten från egen brunn i verksamheten för matlagning och dricksvatten behöver du även registrera dricksvattenanläggning. Läs mer om dricksvattenanläggning här.  https://www.kristianstad.se/vattenverk


Bygglov

Tänk på att kan behöva ansöka eller anmäla till byggnadsnämnden för byggnation eller ändring av användningen av en lokal. För mer information och kontakt läs här  www.kristianstad.se/bygglov


Hämta dina företagsuppgifter
När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)

När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan personal gör arbetet så får uppgifterna anges manuellt. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa