Livsmedelsverksamhet - registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du registrera  en ny livsmedelsverksamhet.  Observera att om du ska byta bolagsform eller flytta verksamheten till en ny adress behöver du göra en ny registrering.
Anmälan ska göras 14 dagar innan verksamheten ska starta.
Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

För  registreringen av din anmälan tar vi ut en fast avgift baserad på 1 timmes handläggningstid enligt gällande taxa. 
Läs mer om avgifter här

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.
Läs mer om att bedriva livsmedelsverksamhet i Kristianstads kommun.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

Dricksvatten
Om du använder vatten från egen brunn i verksamheten för matlagning och dricksvatten behöver du även registrera dricksvattenanläggning. Läs mer om dricksvattenanläggning här.

Bygglov
Tänk på att kan behöva ansöka eller anmäla till byggnadsnämnden för byggnation eller ändring av användningen av en lokal. För mer information läs här.

Tobak och nikotin
Om du ska sälja tobak- och nikotinprodukter behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla detta. För mer information läs här. 

Alkohol eller folköl
Om du ska servera alkohol eller sälja folköl behöver du ansöka om serveringstillstånd eller anmäla folkölsförsäljning.
Läs mer om serveringstillstånd
Läs mer om försäljning och servering av folköl 

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa