God man/förvaltare eller god man ensamkommande, intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten anmäler du ditt intresse att - efter förfrågan i varje enskilt fall - åta dig uppdrag som god man eller förvaltare enligt föräldrabalken.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa