Eget omhändertagande av toalettavfall och slam - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om att ta hand om ditt eget toalettavfall och slam. Tillståndet är personligt och gäller i högst 5 år. Tillståndet upphör att gälla om fastigheten säljs eller används betydligt mer.

Mer information och villkor hittar du här.

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Avgift

Det kostar 790 kronor per timme att handlägga din ansökan. Taxan är bestämd av kommunfullmäktige. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa