Eget omhändertagande av toalettavfall och slam - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om att ta hand om ditt eget toalettavfall och slam. Tillståndet är personligt och gäller i högst 5 år. Tillståndet upphör att gälla om fastigheten säljs eller används betydligt mer.

Mer information och villkor: http://www.kristianstad.se/slamtomning

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Hämta blankett.

Avgift

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift på 960 kr per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. Normalt brukar den här typen av ärenden ta 1-2 timmar. Avgiften ska betalas även vid avslag på ansökan.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa