Extra bidrag till hjälporganisationer och föreningar som bistår i mottagandet av ukrainska flyktingar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rysslands invasion av Ukraina har resulterat i att många människor är på flykt från Ukraina och kommer till Sverige och Kristianstad för skydd och uppehälle. Kristianstads kommun avser att stötta och samverka med hjälporganisationer inom den idéburna sektorn för att kraftsamla i den mest intensiva fasen i flyktingmottagandet. 

Föreningar som söker bidrag ska ha en verksamhet, eller som planerar att inom kort utveckla en sådan verksamhet, som riktar sig till människor som är på flykt från Ukraina och som söker uppehållstillstånd i Sverige. Föreningar ska kunna visa att bidraget är direkt kopplat till aktiviteter gentemot målgruppen, och ska inte gå till att täcka ordinarie kostnader. Insatserna ska vara riktade till den akuta fasen av flyktingmottagande. En förening kan söka max 200 000 kr.

Läs igenom regelverket innan ansökan.
 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa