Verksamhet för hygienisk behandling, bassängbad och solarium - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Många företag och verksamheter med hygienisk behandling är anmälningspliktiga. Kravet på anmälan gäller verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 

Även verksamheter med bassängbad och solarier är anmälningspliktiga. 
Förändringar i en befintlig verksamhet ska anmälas. Det kan gälla till exempel utökad verksamhet, byggnation, flytt till andra lokaler med mera. 
 

För mer information: 
Hygienisk behandling: www.kristianstad.se/hygien
Bassängbad: www.kristianstad.se/bassangbad
Solarier: www.kristianstad.se/solarium

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.
 

Avgift för anmälan
För vårt arbete med handläggningen av din anmälan tar vi ut en timavgift enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun. Avgiften är för närvarande 790 kr per timme. 
 

Bygglov
Tänk på att du kan behöva ansöka eller anmäla till byggnadsnämnden för byggnation eller ändring av användningen av en lokal. För mer information och kontakt läs här  www.kristianstad.se/bygglov
 

Hämta dina företagsuppgifter
När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)

När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan personal gör arbetet så får uppgifterna anges manuellt. 


 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa