Skola/förskola/fritidshem - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som avser att driva förskola, skola, fritidshem eller liknande måste göra en anmälan enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska göras senast sex veckor innan den startar. 

Förändringar i en befintlig verksamhet ska anmälas. Det kan gälla till exempel utökad verksamhet, byggnation, flytt till andra lokaler med mera. 
För mer information: www.kristianstad.se/halsoskydd_undervisning

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Avgift för anmälan
För vårt arbete med handläggningen av din anmälan tar vi ut en avgift per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. Läs mer om avgifter: http://www.kristianstad.se/avgifter_miljo_halsa

Annan lagstiftning som kan beröra din verksamhet 

Livsmedel
Om du ska hantera livsmedel i verksamheten, till exempel tillaga eller servera mat, måste verksamheten vara registrerad som livsmedelsverksamhet. För mer information läs här: www.kristianstad.se/livsmedel

Bygglov
Tänk på att du kan behöva ansöka eller anmäla till byggnadsnämnden för byggnation eller ändring av användningen av en lokal. För mer information och kontakt läs här  www.kristianstad.se/bygglov

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan personal gör arbetet så får uppgifterna anges manuellt. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa