Skola/förskola/fritidshem - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som avser att driva förskola, skola, fritidshem eller liknande måste göra en anmälan enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska göras senast sex veckor innan den startar. 

Förändringar i en befintlig verksamhet ska anmälas. Det kan gälla till exempel utökad verksamhet, byggnation, flytt till andra lokaler med mera. 
Mer information finns på vår hemsida

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Avgift för anmälan

För vårt arbete med handläggningen av din anmälan tar vi ut en avgift per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. Läs mer om avgifter

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

Livsmedel
Om du ska hantera livsmedel i verksamheten, till exempel tillaga eller servera mat, måste verksamheten vara registrerad som livsmedelsverksamhet. För mer information läs här 

Bygglov
Tänk på att du kan behöva ansöka eller anmäla till byggnadsnämnden för byggnation eller ändring av användningen av en lokal. För mer information läs här

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa