Stöd till kulturutveckling i mellersta Villands härad - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kristianstads kommun har tagit fram ett utvecklingsstöd med syfte att stärka och stimulera utvecklingen av kultur.

Med kultur i detta sammanhang avser vi konst, film, scenkonst, litteratur, kulturmiljö / kulturarv och design.

Stödet riktar sig till ideella föreningar och ekonomiska föreningar verksamma i det geografiskt avgränsade området mellan Gustav Adolf, Fjälkinge, Österslöv, Kiaby, Balsby, Bäckaskog och Nosaby.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa