Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten avser den skyldighet till registrering som följer av förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471). Anläggningen kan också vara anmälningspliktig i enlighet med miljöprövningsförordningen. I så fall behöver en separat anmälan om miljöfarlig verksamhet göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Innan en ändring av en medelstor förbränningsanläggning genomförs ska tillsynsmyndigheten informeras, om ändringen kan ha en betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen. 

Information om publicering av inlämnade uppgifter

I enlighet med 23 § förordning om medelstora förbränningsanläggningar kommer uppgifter om anläggningen publiceras på Kristianstads kommuns hemsida www.kristianstad.se/forbranning. De uppgifter som publiceras är verksamhetsnamn, organisationsnummer och fastighetsbeteckning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa