Fondansökan - CW Olanders minnesfond 2

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

CW Olanders minnesfond 2

Stiftelsens syfte är att trygga boendet för äldre personer. Medel kan sökas för inköp av hushållsutrustning och annan utrustning som kan underlätta för äldre, framförallt ensamstående personer, att bo kvar i den egna bostaden.

 

Vem kan söka?

Sökande person som ärendet gäller behöver uppfylla samtliga kriterier : 

  • Är 65 år eller äldre och som behöver utrustning som kan underlätta för dig att bo kvar i din bostad
  • Är bosatt i Heliga Trefaldighets- eller Norra Åsums församling.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/fonder

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa