Fondansökan - Gösta Wingrens stiftelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gösta Wingrens stiftelse

Stiftelsens syfte är att stödja ekonomiskt behövande ensamstående mammor som har barn upp till 12 år.

 

Vem kan söka?

Sökande person som ärendet gäller behöver uppfylla samtliga kriterier : 

  • Är ensamstående mamma med barn upp till 12 år 
  • Är bosatt i Kristianstads kommun 

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/fonder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa