Fondansökan - Knut och Ingeborg Sörensens stiftelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Knut och Ingeborg Sörensens stiftelse

Stiftelsens syfte är att främja vård av behövande äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning.

 

Vem kan söka?

Sökande person som ärendet gäller behöver uppfylla följande kriterier : 

  • Är bosatt i Heliga Trefaldighets- eller Norra Åsums församling.
     

Sökande person som ärendet gäller behöver uppfylla minst en av följande kriterier : 

  • Är äldre och är i behov av vård
  • Lider av sjukdom och är i behov av vård
  • Har en funktionsnedsättning och är i behov av vård

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/fonder

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa