Fondansökan - Maj-Lise och Nils-Sture Önnemarks donationsfond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Maj-Lise och Nils-Sture Önnemarks donationsfond för fysiskt handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar

Stiftelsens syfte är att ge möjlighet till vård, rehabilitering, hjälpmedel eller utbildning till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Medel kan därför sökas för exempelvis en resa med uppehälle eller en vårdinsats som har rekommenderats av läkare.

 

Vem kan söka?

Sökande person som ärendet gäller behöver uppfylla samtliga kriterier : 

•    Är barn eller ungdom som har en funktionsnedsättning och är i behov av vård, rehabilitering, hjälpmedel eller utbildning. 
•    Är bosatt i Kristianstads kommun

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/fonder

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa