Serveringsansvarig personal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten anmäler du serveringsansvarig personal. Du behöver enbart anmäla nya serveringsansvariga, personen läggs till i registret över tidigare anmäld personal. Om du vill avanmäla personer kan du göra det vid samma tillfälle.

Serveringsansvarig personal måste vara 20 år fyllda vid anmälningstillfället. Personerna ska anmälas med namn och personnummer.

Du får en bekräftelse på epost inom 14 dagar på samtliga registrerade serveringsansvariga.

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Serveringsansvarig person måste vara 20 år fyllda vid anmälan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa