Fondansökan - Stiftelsen ingenjör Oscar Ståhlfors donation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stiftelsen ingenjör Oscar Ståhlfors donation

Stiftelsens syfte är att stödja ekonomiskt behövande personer.

 

Vem kan söka?

Sökande person som ärendet gäller behöver uppfylla samtliga kriterier : 

•    Är i behov av ekonomiskt stöd
•    Är bosatt i Heliga Trefaldighets- eller Norra Åsums församling.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/fonder

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa