Fondansökan - Stiftelsen Oscar Petterssons donation och räntefond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stiftelsen Oscar Petterssons donation och räntefond

Stiftelsens syfte är att ge ekonomisk hjälp till änkor och barn, vars man eller pappa har haft verksamhet i Kristianstad.

 

Vem kan söka?

Sökande person som ärendet gäller behöver uppfylla samtliga kriterier : 

  • Är bosatt i Heliga Trefaldighets- eller Norra Åsums församling.
     

Sökande person som ärendet gäller behöver även uppfylla minst ett av följande kriterier : 

  • Är ensamstående eller änka och är i behov av ekonomiskt stöd 
  • Är barn eller ungdom, som lever med din ensamstående mamma och är i behov av ekonomiskt stöd 

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/fonder

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa