Fondansökan - Stiftelsen Prosten och Prostinnan J Anderssons donationsfond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stiftelsen Prosten och Prostinnan J Anderssons donationsfond

Stiftelsens syfte är att främja yngre, ekonomiskt behövande personer som önskar bedriva studier vid högskola eller liknande läroanstalt och som har anknytning till tidigare Norra Strös församling.

 

Vem kan söka?

Sökande person som ärendet gäller behöver uppfylla samtliga kriterier : 

  • Är student och i behov av ekonomiskt stöd
  • Är bosatt eller har anknytning till det som tidigare var Norra Strös församling.
  • Bifoga intyg i e-tjänsten som kan styrka studierna t.ex. betyg, intyg på praktik, antagningsbesked eller intyg på övrig prestation. 

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/fonder

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg om studier

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa