Serveringslokal för catering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som har stadigvarande cateringtillstånd anmäla serveringslokal.

Anmälan ska göras minst tre arbetsdagar innan det första cateringtillfället för att vi ska hinna godkänna lokalen. Utan godkännande från kommunen får lokalen inte användas. 

Observera att brandskyddsdokumentation krävs om lokalen är inte är anmäld hos kommunen som cateringslokal sen tidigare och därmed godkänd ur brandskyddssynpunkt. Om serveringen äger rum i ett privat hem krävs inte brandskyddsdokumentation. 

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

Hämta dina företagsuppgifter
 

När du loggar in i e-tjänsten kan du hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. (www.bolagsverket.se)
När du företräder ditt företag krävs det att du använder din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. 

OBS!

Endast den som är firmatecknare/styrelseledamot kan genomföra hämtningen av uppgifter från bolagsverket.
Om annan medarbetare än firmatecknare fyller i denna e-tjänst så måste organisationsuppgifterna fyllas i manuellt. 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Brandskyddsdokumentation (gäller ej privat bostad)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa