Förfrågan om uppställningsplats för matvagn/foodtruck eller mindre mobil vagn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är uppdelad i steg 1-3

Viktigt att alltid skicka in en förfrågan till kommunen och invänta godkännande innan du ansöker om polistillstånd hos polisen. Detta för vi kan säkerhetsställa att vi har en plats att erbjuda.

Handläggningstiden är normalt 5 arbetsdagar, under semesterperiod kan handläggningstiden bli något längre.

För frågor kontakta Medborgarcenter på tfn 044-13 50 00

Följ ditt ärende från start till slut. All kommunikation med Kristianstads kommun, Tekniska förvaltningen sker via e-tjänsten.

  • Steg 1: Förfrågan om plats via e-tjänstansökan till kommunen
  • Steg 2: Ansökan om polistillstånd för användande av offentlig plats hos polismyndigheten (extern via polisens hemsida)
  • Steg 3: Polistillstånd och eventuellt bygglov skickas in till kommunen, detta görs via meddelandefunktionen som du hittar via "Mina sidor", Pågående ärenden, klicka på aktuellt ärende, välj fliken "Meddelande", skicka in ditt polistillstånd digitalt. 

Nytt företag? 

Innan du skickar in en förfrågan behöver du registrera och starta företag samt registrera din verksamhet hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Registrera och starta företag via Skatteverket innan ni ansöker om plats

För att komma direkt till Skatteverkets hemsida, klicka här

Starta och bedriva en livsmedelsverksamhet. 

Registrera din verksamhet hos miljö– och hälsoskyddsnämnden, läs mer här

Starta verksamhet ska göras minst 14 dagar innan startdatum av försäljning. 
 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
044-13 50 00
www.kristianstad.se/matvagn

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bild utvändigt på matvagn/foodtruck/mobil vagn (steg1)
  • Kopia på F-skattesedel (steg1)
  • Handlingar på firmatecknare (steg1)
  • Kvitto och kopia på ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats enligt ordningslagen och lokala föreskrifter (steg 3)
  • Kopia på bygglovsansökan (endast stationär/fast plats för matvagn) (steg3)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa