Sjuklöneersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information:

I denna e-tjänst ansöker du om sjuklöneersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Alla underlag som ska bifogas ska vara i PDF-format.

Kommunen behöver få in en ansökan med kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnader har uppstått för att kunna behandla ärendet.

För att inte behöva fylla i företagsuppgifter i e-tjänsten varje gång rekommenderar vi att i webbläsaren under inställningar, ställa in autofill. 

För mer information läsriktlinjerna

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Omsorgsförvaltningen - Ekonomienheten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Representera ansökande vårdbolaget
  • Samtliga bilagor i .pdf format
  • Lönespecifikation
  • Tidsredovisning ordinarie personal
  • Tidsredovisning vikarie
  • Beräkningsunderlag dag 1-14
  • Sjuklista för ordinarie assistent och insatt vikarie
  • Ev. fakturabild
  • Ev. fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa