Ansökan, Ägare sotar anläggningen eller låta annan utföra sotning på egen anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna E-tjänst kan ni ansöka om:

  • medgivande för fastighetsägare att utföra sotning på egen anläggning 
  • medgivande för fastighetsägare att låta annan utföra sotning på egen anläggning.

Lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 4§:

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa