Samarbetssamtal hos familjerätten -ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetssamtal hos familjerätten -ansökan 

Här kan ni som föräldrar som inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge, eller frågor som gäller barnets försörjning, ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

Två samtalsledare från familjerätten leder samarbetssamtalet med er och syftet är att ni föräldrar ska kunna samarbeta och hitta bra lösningar utifrån ert/era gemensamma barn. 

  

Förutsättningar 

  • En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta och att båda har signerat ansökan om samarbetssamtal med e-legitimation. 
  • Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. 

  

Vad händer när du har skickat in ärendet? 

När ni skickat in er ansökan kommer en samtalsledare kontakta er för bokning av samtal inom en vecka. 

Du får brev med både en enskild tid och gemensam tid för samarbetssamtal.  

Tidsbokning erbjuds inom loppet av fyra veckor efter ansökan inkom.  

Det är först när båda vårdnadshavare/föräldrar har signerat som ansökan kommer skickas till samtalsledare på enheten för för familjerätt. 

Frågor om e-tjänsten

Familjerätten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (båda förädlarna)
  • Kontaktuppgifter till medförälder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa