Informationssamtal hos familjerätten -ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är informationssamtal?  

Informationssamtal är ett samtal där handläggare vid kommunens familjerätt muntligen lämnar information till föräldrar som överväger att inleda en tvist i domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge. 

Målet med detta samtal är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i stället för att inleda en tvist i domstol.

Samtalen är alltid kostnadsfria.   
 

Lagkrav:

  • Sedan 1 januari 2022 finns det en lag om informationssamtal för att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen.
  • Från den 1 mars 2022 är det dessutom krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.
     

Förutsättningar 

Utgångspunkten är att ett informationssamtal på familjerätten ska genomföras gemensamt med båda föräldrarna.

Det kan dock finnas särskilda skäl till enskilda samtal med föräldrar, ex om det har förekommit våld, hot eller andra former av övergrepp.  

 

Vad händer när du har skickat in ärendet? 

När ni skickat in ansökan om informationssamtal kommer familjerätten att skicka er ett brev med erbjudande om en tid.  

Tidsbokning erbjuds inom loppet av fyra veckor efter ansökan inkommit.  

 

Mer information: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Om informationssamtal

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har gjort en liten broschyr som berättar mer om informationssamtal och sammanfattar frågor som du kommer att få svar på under informationssamtalet (den finns översatt till flera språk), se följande länk:

https://www.mfof.se/vardnad-boende-och-umgange/informationssamtal.html

 

Om du funderar på eller ska separera

Om du funderar på eller ska separera från din barnets andra förälder, så finns det en sida där Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har samlat information, se följande länk:

https://mfof.se/vardnad-boende-och-umgange/information-for-foraldrar.html

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Familjerätten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa