Kontakta Kristianstads kommun

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du:

  • Göra en felanmälan
  • Skriva till oss
  • Lämna in synpunkter och klagomål 

När du gör e-tjänsten kan du kan välja att vara anonym eller ange dina kontaktuppgifter för att få återkoppling.

Akuta ärenden under medborgarcenters öppettider 

Är ärendet akut, ring oss på 044–13 50 00.

Akuta ärenden efter medborgarcenters öppettider

Akuta fel utanför medborgarcenters öppettider anmäls till Trygghetscentralen Skåne Nordost 044-200 400.

Orosanmälan efter medborgarcenters öppettider

Orosanmälan efter medborgarcenters öppettider anmäls till Sociala jouren på telefon 040-676 90 58.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa