Ansökan om arvode för uppdrag som kontaktpolitiker/representant i programråd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna E-tjänst använder förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden för att ansöka om arvode för uppdrag som kontaktpolitiker eller som representant i programråd. Du ansöker om ett arvode åt gången.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa