Sänka pollare och dispens att köra på gågatorna - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om behörighet att sänka pollare och dispens att köra på gågatorna. Pollare är nere mellan kl. 05.00-11.30 och därefter krävs behörighet och dispens för att köra in på gågatorna i centrum.

Ansökningar hanteras inom 5 arbetsdagar.

Regler för motordrivna fordon

 • Man får inte föra fordonet på gågatorna i annat syfte än att korsa dem.
  Undantag:

  • Varuleveranser till butiker, godstransporter, eller boendetransporter - men endast mellan kl. 05.00 - 11.30.

  • Torghandlare får köra in fordon för av-/pålastning av torgvaror.

  • Sjuktransporter, serviceresor, samt körväg till gårdsparkeringar eller garage.

 • Fordonet får inte parkeras.
  Undantag:

  • Tillfällig dispens kan sökas för fordon som används för skyddsarbeten på hus, flyttbilar, eller liknande motiv (se tabell nedan).

 • Fordonsförare har alltid väjningsplikt gentemot gående.

Vid missbruk, exempelvis att en behörig trafikant öppnar för andra att köra in på gågatorna, kan behörigheten dras in.

Läs mer om indragen behörighet.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bifogade bilagor som krävs för att göra e-tjänsten:
 • Färdtjänst: Registreringsbevis Taxi och avtal med Skånetrafiken
 • Boendeparkering/Parkeringsgarage: Giltigt hyreskontrakt för parkering eller garage.
 • Torghandlare och matvagnar: polistillstånd, alternativt avtal torghandel
 • Flyttbil/bostadsflytt: Giltigt hyreskontrakt eller uppsägningsavtal

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa