Kompostering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla om du vill kompostera matavfall 

  1. Komposteringen ska ske i skadedjurssäker och ventilerad behållare med lock, eller i gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel.
  2. Kompostjorden ska tas om hand på den fastighet där kompostering sker.

För villkor och mer information http://www.kristianstad.se/kompost

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Hämta blankett

Avgift

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en fast avgift på 0,5 timmes nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. För 2022 är avgiften 395 kr. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/kompost

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa