Kompostering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla om du vill kompostera matavfall 

  1. Komposteringen ska ske i skadedjurssäker och ventilerad behållare med lock, eller i gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel.
  2. Kompostjorden ska tas om hand på den fastighet där kompostering sker.

För villkor och mer information 

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Hämta blankett

Avgift

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en fast avgift på 0,5 timmes nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. För 2024 är avgiften 495 kr. 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/kompost

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa