Kompostering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill kompostera annat avfall än trädgårdsavfall ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

För villkor och mer information läs här.

Avgift

Anmälningsavgiften är 395 kr. Detta är en fast avgift för handläggningen av ärendet, avgiften tas ut även vid avslag.

Pappersblankett för utskrift finns under knappen "Blanketter"

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00
www.kristianstad.se/kompost

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa