Kvalitetsförsäkran för anläggning av enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information:

Den som bygger en avloppsanläggning ska intyga att anläggningen är utförd fackmannamässigt enligt tillstånd och övriga specifikationer som råder.

 

Förbered detta innan du loggar in

  • Fastighetsbeteckning, adress och ärendenummer för beslutet
  • E-post till ägaren av anläggningen (för kopia av kvalitetsförsäkran)
  • Eventuella dokument som ska bifogas ( t.ex reviderad situationsplan)
  • Bilder på anläggningen 

 

Bildkrav för infiltration och markbädd - schaktbotten, geotextil över spridarledningar, makadamlager med spridarledningar och färdig anläggning.

Bildkrav för slamavskiljare - slamavskiljaren (med synligt T-rör)

Bildkrav för sluten tank - tanken innan igenfyllning
 

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Läs här för mer information om enskilt avlopp
 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Filer som ska bifogas i ärendet (se Information)
  • Kontaktuppgifter till ägaren
  • Fastighetsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa