Kvalitetsförsäkran för anläggning av enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som bygger en avloppsanläggning ska intyga att anläggningen är utförd fackmannamässigt enligt tillstånd och övriga specifikationer som råder.

Förbered detta innan du loggar in

  • Fastighetsbeteckning, adress och ärendenummer för beslutet
  • E-post till ägaren av anläggningen (för kopia av kvalitetsförsäkran)
  • Eventuella dokument som ska bifogas ( t.ex reviderad situationsplan)
  • Bilder på anläggningen 

Bildkrav för infiltration och markbädd - schaktbotten, geotextil över spridarledningar, makadamlager med spridarledningar och färdig anläggning.

Bildkrav för slamavskiljare - slamavskiljaren (med synligt T-rör)

Bildkrav för sluten tank - tanken innan igenfyllning

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Läs här för mer information om enskilt avlopp

 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Filer som ska bifogas i ärendet (se Information)
  • Kontaktuppgifter till ägaren
  • Fastighetsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa