Nominering för priser

LÄS MER

Kristianstads kommun delar årligen ut byggnadsvårdspris, arkitekturpris och miljöpris i samband med kommunens födelsedag den 22 maj. Du är välkommen att lämna in förslag på personer, företag, förening eller organisation som du tycker ska få priserna. 

Om du vill lämna förslag till flera priser så måste du skicka in ett förslag för varje pris.

Priset är i form av en plakett och ett diplom. Pristagaren utses av byggnadsnämnden

Priset delas ut för

 • byggnadsvårdande insatser
 • byggnadsvårdande produktion
 • informativa eller opinionsbildande insatser

Läs mer om byggnadsvårdspriset

Priset är i form av en plakett och ett diplom. Pristagaren utses av byggnadsnämnden.

Priset delas ut för en betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning som exempelvis:

 • enskilda nya (max 5 år) byggnader, byggnadsverk, stadsrum eller andra bebyggelsemiljöer.
 • tillbyggnader, ombyggnader eller andra ändringar av redan befintliga miljöer eller byggnadsverk.
 • informativa eller opinionsbildande insatser.

Arkitekturpriset kan inte ges postumt.

Läs mer om arkitekturpriset

Priset är på 10 000 kr och pristagaren utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Miljöpriset delas ut till någon eller några som utfört värdefulla insatser inom miljö, natur och hållbar utveckling. Det kan till exempel delas ut till någon som har:

 • utvecklat ny miljövänlig teknik
 • infört ett miljövänligt produktionsätt eller metod
 • arbetat med naturvårdande insatser
 • gjort informationsinsatser om kommunens värdefulla miljö och natur
 • gjort insatser för att öka invånarnas miljömedvetenhet och engagemang
 • arbetat med folkhälsobefrämjande insatser

Läs mer mer om miljöpriset

Om du inte vill använda e-tjänsten ska du skicka din nominering till:

Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

 • För att anmäla utan att lämna kontaktuppgifter ska du gå vidare utan inloggning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa