Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna E-tjänst ansöker ni om tillstånd för hantering av brandfarliga varor!

Till gruppen brandfarliga varor räknas:

  • brandfarlig gas, till exempel gasol och acetylen
  • brandfarliga vätskor som har flampunkt lägre än 100°C, till exempel bensin och spolarvätska
  • vissa särskilt angivna brandreaktiva varor, till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgift om föreståndare
  • Situationsplan
  • Riskutredning
  • Dokument där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
  • ev. Fasadritning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa