Jämkning dubbla boendekostnader, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader vid inflyttning till vård- och omsorgsboende (SoL)/ bostad med särskild service(LSS).

Din ansökan ska ha inkommit inom tre (3) månader från att du tackat ja till boendet. Nedsättning kan endast beviljas när du under samma månad har kostnader för två bostäder.  

Ingen annan får bo kvar i din tidigare bostad. Dödsbodelägare äger inte rätt att ansöka om jämkning.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa