Transportdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har tung, bred eller lång transport som överstiger tillåten vikt eller dimension enligt trafikförordningen ska du ansöka om transporttillstånd.

Det är Trafikverkets regioner  som beslutar om tillstånd för bred, lång och tung transport. Transporttillståndet kan utfärdas om transporten sker utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. I varje tillstånd anges vilka villkor som gäller för den aktuella transporten.

Sker transporten endast inom Kristianstads kommun kan du göra denna e-tjänst som går till Kristianstads kommun.

Om transporten passerar flera kommuner ska du söka transporttillstånd hos Trafikverket.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer om ni representerar ett företag
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa