Byggnadsvårdsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten ansöker du om byggnadsvårdsbidrag för byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla. Du kan ansöka senast 7 mars eller 5 september. Det är byggnadsnämnden som beslutar om bidraget. 

Om du beviljas bidrag behöver vi begära information utbetalningsuppgifter (kontonummer, bankgiro och dylikt).

Läs mer om: Byggnadsvårdsbidrag | Kristianstads kommun

 • Bidrag kan beviljas för åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla.
 • Åtgärderna kan avse miljöskapande åtgärder i samband med nybyggnad, men bidrag kan även lämnas till underhåll och förnyelse.
 • Stora objekt - bidrag beviljas endast om åtgärden ännu inte påbörjats. Ta därför kontakt i god tid innan planerad byggstart.
 • Mindre objekt – bidrag kan beviljas i efterhand upp till 6 månader efter att åtgärden utfört.

Du behöver bifoga handlingar till stöd för din ansökan som du ska du bifoga i e-tjänsten.  Förbered dokumenten innan du startar ärendet, du kan också spara ärendet och fylla i senare. Tänk på att minska upplösning och filstorlek på fotografier och ritningar.

 • Beskrivning av åtgärderna - här ska du berätta om de åtgärder som du planerar att göra eller som har genomförts
 • Ritning, fotografier

Dokument som styrker uppgifterna  om åtgärderna 

 • Kvitton på utfört arbete (om åtgärderna redan genomförts)
 • Offert/ kostnadskalkyl
 • Arbetsbeskrivning från den som har utfört åtgärderna
 • Eventuella anbud

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Medborgarcenter
kommun@kristianstad.se
044-13 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Handlingar som stöder din ansökan, se information under Bifoga handlingar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa