Avtal om vårdnad, boende och umgänge -ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avtal om vårdnad, boende och umgänge -ansökan 

Här kan ni föräldrar som är överens om era barns vårdnad, boende och umgänge ansöka om att få hjälp att upprätta ett avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

Ni kommer efter ansökan bli kontaktade av familjerättssekreterare.
 

Förutsättningar 

  • Avtalet ska godkännas i den kommun barnet är folkbokfört (6 kap. 17a § andra stycket FB)
  • Socialnämnden (familjerättssekreterare) kan godkänna avtalet om det är skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och är förenligt med barnets bästa

Ett avtal som skrivs hos familjerätten blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten om socialnämnden (familjerättssekreterare) i kommunen beslutar att godkänna avtalet. Avtalet är kostnadsfritt och sker under sekretess. 

  

Vad händer när du har skickat in ärendet? 

Det är först när båda föräldrarna har signerat ansökan som den skickas till enheten för familjerätt. Där fördelas ärendet till familjerättssekreterare som tar kontakt med föräldrarna och erbjuder en tid.

Frågor om e-tjänsten

Familjerätten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (båda förädlarna)
  • Kontaktuppgifter till medförälder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa