Tillfällig vistelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst kan endast användas för beställning av insatser och bistånd inom hemtjänst. E-tjänsten gäller vårdtagare som är bosatt i annan kommun och önskar hemtjänstinsats i Kristianstads kommun under en tillfällig vistelse. 

Beställning av insats görs av biståndshandläggare i din hemkommun. 

Beställning av insats ska ha inkommit till Kristianstads kommun senast 3 veckor innan ankomstdatum. 

Hjälpmedel ska tas med till vistelseorten.

Fakturering sker efter vistelsens slut.

Kristianstads kommun har valfrihet inom hemtjänsten. Våra utförare av hemtjänst finns här: Hemtjänst | Kristianstads kommun

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är biståndshandläggare i annan kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa