Gymnasieskola: Extra resebidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används av vårdnadshavare för omyndig elev eller myndig elev för ansökan om extra resebidrag. Extra resebidrag är en ersättning som kan ges om eleven har minst fyra km. till närmaste busshållplats för kollektivtrafik. Detta bidrag utgör därmed ett komplement till elevens ordinarie kollektivtrafikkort.

Extra resebidrag ska inte förväxlas med ordinarie resebidrag, vilket inte kan kombineras med ordinarie kollektivtrafikkort.

Läs mer om ersättning och bidrag på kristianstad.se: Ersättning och bidrag till gymnasieelever | Kristianstads kommun

Om du eller din vårdnadshavare saknar Mobilt Bank-ID kan ni använda blanketten som finns här till höger.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa