Gymnasieskola: Ersättning för enstaka elevresa - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används av vårdnadshavare för omyndig elev eller myndig elev för ansökan om ersättning för enstaka elevresa på gymnasieskola i syfte för träff på skolan. Ansökan avser en enstaka resa och ska inte förväxlas med ordinarie resebidrag eller inackorderingstillägg. Exempel på resa som kan förekomma är besök på gymnasieskolan vid fysisk träff under distansstudier.

Ny ansökan krävs för varje fysisk träff på skolan.

Intyg från skolan samt eventuella kvitton ska bifogas i ansökan.

Läs mer om ersättning och bidrag på kristianstad.se: Ersättning och bidrag till gymnasieelever | Kristianstads kommun

Om du eller din vårdnadshavare saknar Mobilt Bank-ID kan ni använda blanketten som finns här till höger.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa