Begäran om intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För dig som är eller har varit anställd i Kristianstads kommun.

Du kan begära följande intyg:

  • Tjänstgöringsintyg
  • Arbetsgivarintyg
  • Inkomstintyg/Inkomstuppgift
  • Förlorad arbetsinkomst

Begäran skickas till HR lön för vidare handläggning.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • För dig som är eller har varit anställd i Kristianstads kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa