Klagomål gällande hälsoskydd

LÄS MER

Här kan du lämna in klagomål angående tex:

  • Störande ljud i inomhusmiljö tex ventilation, lyhört från dina grannar eller ljud från verksamheter
  • Bristande boendemiljö tex fukt, mögel eller lufttemperatur
  • Störande djur tex skällande hundar
     

Innan du lämnar ett klagomål

Innan du lämnar in ett klagomål till oss bör du ha kontaktat den som är ansvarig för störningen. Den som orsakar störningen ska ges möjlighet att åtgärda problemet. Om störningen ändå fortsätter och den kan innebära en olägenhet för människors hälsa eller för miljön, då kan vi ställa krav på åtgärder. 

Gäller störningen boendemiljön så är det fastighetsägaren/hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret.  Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem. Får du ingen hjälp kan du anmäla ditt klagomål till oss.
 

För att vi ska handlägga din anmälan krävs att

  • Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att störningen är en hälsorisk – enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig"
  • Störningen är pågående – vi handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga
     

Viktigt att veta om du väljer att lämna ett anonymt klagomål.

Ett anonymt klagomål kan i vissa fall betyda att ärendet inte kan utredas. Det kan till exempel behövas uppgifter som vi i så fall inte kan/får inhämta. Vi kan inte heller informera dig om vad som händer i ärendet.

 

Övrig information

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa