Uppehåll i sophämtning och slamtömning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehållet kan fås för högst tre år. Minsta tid för uppehåll för permanent boende är 6 månader och 12 månader för fritidsfastighet. Ansökan ska göras minst 14 dagar före uppehållet ska börja gälla. För fastighet med enskilt avlopp gäller uppehållet även slamtömning.

Villkor

  • Fastigheten ska vara obebodd
  • Ingen person ska vara skriven på fastigheten
  • Fastigheten kommer inte nyttjas under tiden
  • Inget hushållsavfall ska uppstå på fastigheten
  • Endast tillsyn av fastigheten får ske, ingen vistelse eller övernattning på fastigheten
  • Sökanden ska vara ägaren till fastigheten eller kan på annat sätt ha rätt till att söka för uppehållet

Avgifter

Ansökningsavgiften är 395 kr. Detta är en fast avgift för handläggningen av ärendet, avgiften tas ut även vid avslag.

Renhållningens avgifter

  • När uppehållet börjar - 200kr/kärl för hämtning av sopkärlen.
  • När dispensen upphör - 200 kr/kärl för återplacering
  • Renhållningens fasta avgifter fortlöper under uppehållet.
  • Avgift för eventuell sluttömning av slamavskiljaren, kontakta Renhållningen.

Mer information om möjligheten att söka och få uppehåll i sophämtning och slamtömning. Läs mer här

Företräder du ett dödsbo eller är god man? Då ska du bifoga intyg/registerutdrag till ansökan.

Använder du fastigheten men vill har längre intervall för slamtömning?

Du kan ansöka om att förlänga tömningsintervall till vartannat år för slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan avloppsanläggning. Läs mer här

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa