Uppehåll i sophämtning och slamtömning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehåll i hämtning av avfall kan beviljas om fastigheten inte används under en sammanhängande tid. För fastighet med enskilt avlopp gäller uppehållet även slamtömning. 

För uppehåll uppehåll i sophämtning ska permanentboende inte användas 6 månader i sträck och för fritidsboende 12 månader. För uppehåll i slamtömning ska fastigheten inte användas i minst 12 månader i sträck.

Uppehållet gäller för högst tre år. Ansökan ska göras minst 14 dagar före uppehållet ska börja gälla. Dispensen upphör att gälla vid ägarbyte.

Företräder du ett dödsbo eller är god man? Då ska du bifoga intyg eller registerutdrag till ansökan.

Pappersblankett för utskrift finns i knappen Hämta blankett

Mer information om möjligheten att söka och få uppehåll i sophämtning och slamtömning.

 • Fastigheten ska vara obebodd
 • Ingen person ska vara skriven på fastigheten
 • Fastigheten kommer inte nyttjas under tiden
 • Inget hushållsavfall ska uppstå på fastigheten
 • Endast tillsyn av fastigheten får ske, ingen vistelse eller övernattning på fastigheten
 • Sökanden ska vara ägaren till fastigheten eller kan på annat sätt ha rätt till att söka för uppehållet

Använder du fastigheten men vill har längre intervall för slamtömning? Du kan ansöka om att förlänga tömningsintervall till vartannat år för slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan avloppsanläggning https://e-tjanster.kristianstad.se/slamtomning

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en fast avgift på 0,5 timmes nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.
För 2024 är avgiften 495 kr. Detta är en fast avgift för handläggningen av ärendet, avgiften tas ut även vid avslag.

Renhållningens avgifter

 • När uppehållet börjar - 217 kr per kärl för hämtning av sopkärlen.
 • När dispensen upphör - 217 kr per kärl för återplacering
 • Renhållningens fasta avgifter fortlöper under uppehållet.
 • Avgift för eventuell sluttömning av slamavskiljaren, kontakta Renhållningen.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa