Längre tömningsintervall för slamavskiljare - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om att förlänga tömningsintervallet av slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller någon annan enskild avloppsanläggning till vartannat år.
Dispens beviljas enbart vid begränsad användning och gäller i högst 8 år. 

Om fastigheten inte är bebodd kan du i stället ansöka om uppehåll i sophämtning/slamtömning:
https://e-tjanster.kristianstad.se/uppehallsopor

Avgift:
Handläggningsavgiften är 790 kronor per timme. Taxan är bestämd av kommunfullmäktige. 

Information: 
Mer information och villkor för tömning hittar du här
www.kristianstad.se/slamtomning

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.
 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa