Längre tömningsintervall för slamavskiljare - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sluten tank och slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Du kan ansöka om att förlänga tömningsintervallet till vartannat år. Dispens beviljas enbart vid begränsad användning och gäller i högst 8 år. 

Om fastigheten inte är bebodd kan du i stället ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning: https://e-tjanster.kristianstad.se/uppehallsopor

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Avgift

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift på 960 kr per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. Normalt brukar den här typen av ärenden ta cirka 0,5 timme. Avgiften ska betalas även vid avslag på ansökan.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa