Längre tömningsintervall för slamavskiljare - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sluten tank och slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Du kan ansöka om att förlänga tömningsintervallet till vartannat år. Dispens beviljas enbart vid begränsad användning och gäller i högst 8 år. 

Om fastigheten inte är bebodd kan du i stället ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning: https://e-tjanster.kristianstad.se/uppehallsopor

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en fast avgift på 0,5 timmes nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.
För 2024 är avgiften 495 kr. Detta är en fast avgift för handläggningen av ärendet, avgiften tas ut även vid avslag. Läs mer om avgifterna här

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden.  Förenklad delgivning innebär att vi skickar ett kontrollmeddelande till dig dagen efter att beslutet skickats. Om beslutet skickats via e-post skickas inget kontrollmeddelande.  

Du anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickades till dig. 

Läs mer om förenklad delgivning: www.kristianstad.se/enkeldelgivning 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, visitkort

Automatiskt genererad beskrivning

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Vi handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa