Förteckning över tillgångar och skulder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används av ställföreträdare för huvudman, när förteckning över tillgångar och skulder skall lämnas.

Tillgångsförteckning

Din första redovisning till överförmyndaren är en tillgångsförteckning över din

huvudmans egendom. Förteckningen ska visa vilka tillgångar och eventuella skulder

huvudmannen hade per den dag som du påbörjade ditt uppdrag. Detta så kallade

förordnandedatum finns angivet på beslutet från tingsrätten och registerutdraget från

överförmyndaren.

Inlämnande

Du ska lämna in tillgångsförteckningen till överförmyndaren senast två månader från det

att du fick ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Tar du över uppdraget från någon

behöver du bara lämna in den om överförmyndaren ber dig om det.

Inlämnande

Du sparar en kopia av tillgångsförteckningens så att du har den. Du kommer att behöva

uppgifterna i årsräkningen. Om du av någon anledning inte hinner lämna in

tillgångsförteckningen i tid måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa