Beställning av nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskarta krävs vid

  • ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, industri-, kontor-, lager- och liknande byggnader.
  • nybyggnad av enbostadshus och fritidshus.
  • tillbyggnad på mer än 15 kvadratmeter byggnadsarea (uterum är undantagna) av enbostadshus och fritidshus inom område med detaljplan.

Länk till information och taxa för nybyggnadskarta

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa