Omsorgsboende från annan kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för ansökan om vård- och omsorgsboende från annan kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Du har rätt att begära utdrag och rättelse. Uppgifter i samband med utredning och beslut kommer att registreras i omsorgsnämndens verksamhetssystem.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa