Val av hemtjänstleverantör

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har blivit beviljad hemtjänst har möjlighet att välja utförare utifrån godkända hemtjänstleverantörer. Du har fått en mapp med information om valbara leverantörer. Informationen finns också på kommunens hemsida: www.kristianstad.se/hemtjanstleverantor.

Om du inte aktivt själv väljer leverantör går uppdraget till en leverantör i enlighet med turordningslistan. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • För dig som blivit beviljad hemtjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa