Ansökan till överförmyndarnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke och tillstånd

Vissa åtgärder som du gör för din huvudman kräver överförmyndarens medgivande, som en säkerhet för att åtgärden ligger i huvudmannens intresse. Du ska självklart även ha huvudmannens samtycke när det är möjligt. Om du är osäker på vad som gäller när du ska utföra en rättshandling – kontakta överförmyndaren.

Situationer då du behöver överförmyndarens samtycke;

Köpa eller sälja fastighet/bostadsrätt.

Placering av huvudmannens tillgångar, exempelvis köp av aktier eller kapitalförsäkringar.

Huvudmannen är delägare i ett dödsbo och det blir bodelning och/eller arvskifte.

Uppta lån för huvudmannens räkning (dvs. att skuldsätta huvudmannen).

Inteckna och/eller pantsätta huvudmannens fasta egendom (fastighet) eller tomträtt.

Ansökan om samtycke

För att få ett beslut om samtycke från överförmyndaren ska du göra en skriftlig ansökan. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa