Lämna synpunkter på en detaljplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens e-tjänst för att lämna synpunkter på en detaljplan. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Yttranden ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast den dag som framgår av handlingarna till respektive detaljplaneärende.

Ni kan ta del del av planhandlingarna här.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa